string(24) "Rady Miejskiej w Piątku" string(24) "Rady Miejskiej w Piątku"

Uchwała nr LIII/293/23Rady Miejskiej w Piątkuz dnia 19 kwietnia 2023w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2224, poz. 11, z 2022 r. poz. 807, 1561, 2456 oraz z 2023 r. poz. 185) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:

Uchwała nr LIII/293/23
Rady Miejskiej w Piątku
z dnia 19 kwietnia 2023


w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572) w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2224, poz. 11, z 2022 r. poz. 807, 1561, 2456 oraz z 2023 r. poz. 185) Rada Miejska w Piątku uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Wyraża się zgodę na utworzenie przez Gminę Piątek spółki SIM KZN Reymontowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ozorkowie zwaną dalej "Spółką", której udziałowcem będzie także Krajowy Zasób Nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1961, z 2022 r. poz. 807 i 1561 oraz z 2023 r. poz. 185).
2. Podstawowym celem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2224, poz. 11 z 2022 r. poz. 807, 1561, 2456 oraz z 2023 r. poz. 185).

§ 2. Środki na pokrycie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów w Spółce pochodzić będą z udzielonego Gminie Piątek wsparcia ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz określonych przez Burmistrza Piątku wkładów pieniężnych lub niepieniężnych za zgodą Rady Miejskiej w Piątku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piątku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr LIII/293/23 (217kB) pdf

metryczka


Opublikował: Jacek A. Michalski (24 kwietnia 2023, 11:35:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68