Zarządzenie Nr 52/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 02 lipca 2018r.
w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku powierzenia wykonywania zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r. (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/141/13 z dnia 25 marca 2013r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku wykonywanie zadań z zakresu spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy Piątek, z wyłączeniem do wydawania decyzji administracyjnych.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 22/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 28 marca 2018r. w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku powierzenia wykonywania zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 52/2018 (184kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (2 lipca 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 lipca 2018, 13:08:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 263