ZARZĄDZENIE NR 41/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2019

Na podstawie art. 30 list. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.808,00 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 10.749,55 zl zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 124.207,00 zl,
2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 133.148,55 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki Gminy Piątek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r., zmiany przedstawia Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Po dokonanych zmianach budżet Gminy na rok 2019 zamyka się:
1) Po stronie dochodów kwotą 26.910.256,48 zł, w tym dochody:
a) bieżące: 24.446.890,87 zł, w tym: związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) w wysokości 6.145.344,87 zł
b) majątkowe: 2.463.365,61 zl.
2) Po stronie wydatków 28.976.742,48 zł, w tym wydatki:
a) bieżące: 22.335.380,47 zł, w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.145.344,87 zł.
b) majątkowe: 6.641.362,01 zł .

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 41/2019 (2267kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (30 września 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 października 2019, 08:32:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239