Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacja bazowa Play - Witów

PROJEKT

DECYZJA Nr 1/2022
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Patrycję Balcarek
u s t a l a m
lokalizację dla inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr „LCZ4408A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą i instalacją zasilającą  na działce o nr ewid. 154 obr. Witów, gm. Piątek.

Decyzja - projekt (147kB) pdf
Mapa (3738kB) pdf

Informacja o zebraniu materiału dowodowego (350kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gabriel Ferliński (23 listopada 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 listopada 2022, 07:31:31)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (27 grudnia 2022, 10:48:54)
Zmieniono: dodanie informacji o zebraniu materiału dowodowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 137