Informacja o XLVI sesji Rady Miejskiej w Piątku

Informujemy, że dnia 28 września 2022r. (środa) o godz. 14:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Piątku, ul. Rynek 16 odbędzie się XLVI Sesja Rady Miejskiej w Piątku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji.
3. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza z działalności  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z pracy Komisji między sesjami.
6.  Podjęcie uchwał w sprawach:
a) dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata  2022-2032,
b) dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek,
c) rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Piątku,
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wnioski i oświadczenia radnych.
9. Zakończenie obrad.
 

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (21 września 2022)
Opublikował: Jacek A. Michalski (21 września 2022, 15:07:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 55