ZARZĄDZENIE NR 75/2020

Burmistrza Piątku
z dnia 28 września 2020 roku
w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna.

Na podstawie §6 i §14 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/124/20 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piątek.
postanawiam:

§1. Ustalić od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wysokość stypendium szkolnego w kwocie 220,00 zł miesięcznie na jednego ucznia, gdzie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi do 50% kryterium dochodowego (od 0 zł do 264,00 zł).

§2. Ustalić od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wysokość stypendium szkolnego w kwocie 172,00 zł miesięcznie na jednego ucznia, gdzie miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi powyżej 50% kryterium dochodowego (od 264,01 zł do 528,00 zł).

§3. Zasiłek szkolny od 1 września 2020 r. wynosi 620,00 zł.

§4. Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

§5. Traci moc Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Piątku z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad ustalania wartości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna.

Zarządzenie nr 75/2020 (219kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (28 września 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (29 września 2020, 14:04:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 308