POSTANOWIENIE NR 431/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:
§ 1.
W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Piątku zarządzonych na dzień 9 sierpnia 2020 r., powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Piątku, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Piątku, ul. Rynek 16, 99-120 Piątek,
w składzie:
1. Andrzej Marian Dobosz, zgłoszony przez KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Piątek
2. Marzena Teresa Gałązka, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO, zam. Piątek
3. Aneta Katarzyna Grabarczyk, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Piekary
4. Sylwia Patrycja Jaworska, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Pokrzywnica
5. Justyna Alina Knaś, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Piątek
6. Agata Marzena Mrulewicz, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Rogaszyn
7. Katarzyna Paulina Skopiak, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Pokrzywnica
8. Anna Agata Szczepaniak, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Piątek
9. Iwona Justyna Szymczak, zgłoszona przez KWW KRZYSZTOFA LISIECKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Pokrzywnica
§ 2.
Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Łodzi II oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piątku.
§ 3.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                      Komisarz Wyborczy w Łodzi II
                                                                             /-/ Katarzyna Marat

Postanowienie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku (205kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Marat (30 czerwca 2020)
Opublikował: Jacek A. Michalski (1 lipca 2020, 15:04:59)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (1 lipca 2020, 15:12:35)
Zmieniono: format tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 280