zamówienie na:

Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek w 2022r

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2022.DM
wartość: poniżej 215 000 tysięcy Euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2022  10:00
wynik postępowania: najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "KOPER" sp. j., Pliszków 18, 99-400 Łowicz 




Gmina Piątek ogłasza przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek w 2022 r.
Ogłoszenie (128kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (117kB) word

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a0d8f6fe-85dc-45c8-ba90-a1f7fa8f9501


Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych informuje, że na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę łącznie: 155 000,00 zł.

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu (974kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1534kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 stycznia 2022, 18:15:10)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (20 stycznia 2022, 08:35:01)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 256