Nadanie praw miejskich miejscowości Piątek

Nadanie praw miejskich miejscowości Piątek

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 lipca 2019 r. Poz. 1416 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom [...]

Uchwała nr VII/36/19 Rady Gminy Piątek z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek

Na podstawie art.4 ust.2 oraz art.4b ust. l pkt. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2018r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432] oraz § 1 ust. l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001r. w [...]

Protokół zawierający wyniki konsultacji społecznych odbytych w Gminie Piątek od dnia 20 lutego do dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek

W konsultacjach na terenie całej Gminy Piątek na 4 932 osoby uprawnione do głosowania udział wzięły 3 231 osób, co stanowi 65 ,51%. Za nadaniem statusu miasta miejscowości Piątek opowiedziało się 2 850 osób, co stanowi 88,21% [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy Piątek z dnia 20 lutego 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Piątek w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Piątek

Na podstawie Uchwały nr V/25/19 Rady Gminy Piątek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Piątek konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek, ogłasza się co następuje: [...]

Zarządzenie Nr 8/2019 Wójta Gminy Piątek z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia kalendarza czynności w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Piątek konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek

Na podstawie Uchwały Nr V/25/19 Rady Gminy Piątek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie: przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Piątek konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek zarządzam, co następuje: [...]

Piątek może być miastem

Szanowni Mieszkańcy Gminy Piątek Dlaczego chcemy przywrócenia praw miejskich dla miejscowości Piątek? Od wielu lat czyniliśmy starania, aby móc wystąpić z wnioskiem o przywrócenie praw miejskich miejscowości Piątek, dziś [...]

Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy Piątek z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Piątek konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Piątek

Na podstawie art.4 ust.l i ust.2, art.4b ust. 1 piet. 1, art.5a i art.40 ust.2 piet. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994,poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) Rada Gminy Piątek uchwala, co [...]

metryczka