Rejestry i ewidencje


W Urzędzie Miejskim w Piątku prowadzone są na stanowiskach pracy następujące rejestry: 

Stanowisko pracy ds. organizacyjno-administracyjnych:
- Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Piątku
- Rejestr Zarządzeń Burmistrza
- Rejestr skarg, wniosków i petycji
- Rejestr umów
- Rejestr absencji w pracy
- Rejestr wydanych delegacji
- Dziennik korespondencyjny
- Ewidencja pieczęci i pieczątek
- Rejestr instytucji kultury
- Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
- Rejestr dokumentacji powypadkowej
- Rejestr interpelacji i zapytań.

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, podatku akcyzowego:
- Rejestr zaświadczeń
- Rejestr wniosków podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 

Stanowisko pracy ds. gospodarki płacowej i obsługi kasowej:
- Rejestr druków ścisłego zarachowania

Stanowisko pracy ds. wojskowych
- Rejestr osób objętych rejestracją
- Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności.

Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej:
- Rejestr wydawanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
- Rejestr wydawanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Rejestr planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę
- Rejestr wniosków w sprawie wieczystego użytkowania i dzierżawienia gruntów rolnych
- Rejestr licencji i zezwoleń na przewóz osób
- Rejestr podań w sprawie przydzielenia numeracji porządkowej nieruchomości

Stanowisko pracy ds. gospodarki mieszkaniowej gminy, zezwoleń na sprzedaż na sprzedaż alkoholu oraz ochrony zabytków:
- Rejestr wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- Rejestr podań o przydział mieszkania komunalnego
- Rejestr zabytków

Stanowisko pracy ds. obywatelskich, kultury, kultury fizycznej i zdrowia:
- Rejestr mieszkańców
- Rejestr cudzoziemców
- Rejestr wyborców

Stanowisko pracy ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki komunalnej:
- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Piątek
- Rejestr organizacji pozarządowych

Inspektor ochrony danych
- Rejestr czynności przetwarzania

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (10 września 2004)
Opublikował: Filip Bartosiak (10 września 2004, 11:04:00)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (12 stycznia 2024, 12:44:23)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15279