zamówienie na:

Zakup ciągnika, beczki asenizacyjnej i przyczepy

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.4.2022.DM
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje, że najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ZIMEX" Halina Zimoch, Leszcze 29,99-100 Łęczyca  
Gmina Piątek ogłasza przetarg w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na "Zakup ciągnika, beczki asenizacyjnej i przyczepy".
Ogłoszenie o zamówieniu (155kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (119kB) word

identyfikator postępowania:  d336be13-f88d-4ebc-9542-1112242fa8a6

Pytania i odpowiedzi 1 (768kB) pdf
Informacja o kwocie na realizację zamówienia (127kB) pdf

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu (161kB) pdf

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (746kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (433kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (9 lutego 2022, 18:08:41)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (24 marca 2022, 08:57:40)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 344