zamówienie na:

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: postępowanie w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p.
nr sprawy: ZP.271.5.2022.DM
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 23 lutego 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez DRAGON s.c., S.Kucharz, B. Dudek, ul. Kazdębie 121, 42-530 Dąbrowa Górnicza 
Gmina Piątek ogłasza przetarg w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego".

Ogłoszenie o zamówieniu (164kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (113kB) word

Identyfikator postępowania 2c90ca2f-eae0-4234-9a49-3ff217c6a558

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (143kB) pdf

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu (867kB) pdf

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (761kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (455kB) pdf
metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (15 lutego 2022, 10:57:10)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (24 marca 2022, 11:47:18)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 324