zamówienie na:

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących „Budowy pasywnego budynku przedszkola w Piątku”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji - zgodnie z art. 275 pkt. 1)
nr sprawy: ZP.271.7.2022.DM
wartość: Poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: John -Bud Jan Perka, ul. Usługowa 11A, 92-614 Łódź. 
Gmina Piątek ogłasza przetarg w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących „Budowy pasywnego budynku przedszkola w Piątku”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (441kB) pdf

Identyfikator postępowania:  eb51dcbf-b8fa-4dcc-82c9-a1d9f6e4c524

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (512kB) pdf

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu (323kB) pdf

Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiajacy na realizację zamówienia (255kB) pdf

Ogłoszenie (5010kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (161kB) word
Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (408kB) pdf

Formularz oferty (83kB) word
Wzór umowy (180kB) word
Oświadczenie o spełnaniu warunków udziału w postępowaniu (47kB) word
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (40kB) word
Oświadczenie o zakresie wykonania zamówienia (23kB) word
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (104kB) plik
Wykaz robót budowlanych (37kB) word
Wykaz osób (40kB) word
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu (43kB) word
Zobowiązanie podmiotu (24kB) word

Załącznik nr 1 (761kB) pdf
Załącznik nr 2 (196kB) pdf
Załącznik nr 3 (1018kB) pdf
Załącznik nr 4 (634kB) pdf
Załącznik nr 5 (881kB) pdf
Załącznik nr 6 (1641kB) pdf
Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania (915kB) pdf
Opinia geotechniczna (4482kB) pdf
Opinia geotechniczna - mapa i przekrój (2306kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (16 marca 2022, 13:49:06)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (6 maja 2022, 13:25:12)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1089