zamówienie na:

Budowa studni głębinowej S4, w obszarze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pokrzywnica, gmina Piątek, wraz z odcinkiem sieci.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.9.2022.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce  
Gmina Piątek ogłasza przetarg w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na "Budowa studni głębinowej S4, w obszarze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pokrzywnica, gmina Piątek, wraz z odcinkiem sieci."

Identyfikator postępowania 062a0ec1-f332-4c3e-84af-7614efa47b6c

Ogłoszenie o zamówieniu (5567kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (64kB) word
Formularz ofertowy (27kB) word
Oświadczenie - grupa kapitałowa (21kB) word
Oświadczenie - Wykonawca (21kB) word
Oświadczenie - załącznik 2 do SWZ (21kB) word
Program funkcjonalno-użytkowy (29kB) word
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (23kB) word
Wykaz osób - załącznik 5 do SWZ (22kB) word
Wykaz robót budowlanych - załącznik 6 do SWZ (19kB) word
Projekt umowy (191kB) word
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (22kB) word
Projekt robót geologicznych (357kB) pdf
Załącznik do projektu robót geologicznych (2302kB) pdf
Projekt geologiczno-techniczny otworu (102kB) pdf
Przekrój geologiczny (127kB) pdf

Wyjaśnienie na zadane przez wykonawcę pytania (886kB) pdf
Wyjaśnienia na złożone przez wykonawcę pytania - 2 (246kB) pdf

Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na realizację zamówienia (267kB) pdf
Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu (354kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (255kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (5 maja 2022, 13:32:45)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (8 czerwca 2022, 15:47:27)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 577