zamówienie na:

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: na podstawie art. 132 ustawy Pzp przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.22.2022.DM
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 16 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno 
Gmina Piątek ogłasza przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 271 pkt. 1  świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek.

Identyfikator postępowania: 8bfaea81-d12c-4388-86f9-1c7c6b1e34be

Ogłoszenie o zamówieniu (543kB) pdf
Sprostowanie do ogłoszenia (566kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (109kB) word
Umowa z wykonawcą (28kB) word
Opis przedmiotu zamówienia (56kB) word

Informacja z otwarcia ofert (315kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (439kB) pdfZamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych informuje, że na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę łącznie: 1 900 000,00 zł.

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (10 października 2022, 11:08:20)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (1 grudnia 2022, 07:21:54)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 361