zamówienie na:

Dostawa wyposażenia do przedszkola w ramach projektu "Przedszkolaki w Gminie Piątek"

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art. 275 pkt 1
nr sprawy: ZP.271.24.2022.DM
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 2 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejsze oferty złożoną przez: Część I /MEBLE/ - Bitwork Mariusz Stankiewicz, ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki – za cenę 64 525,80 zł brutto i terminie dostawy 7 dni Część II /ZABAWKI/ - Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 446, 93-428 Łódź – za cenę 36 004,56 zł brutto i terminie dostawy 7 dni Część III /SPRZĘT ELEKTRONICZNY/ - Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 446, 93-428 Łódź - za cenę 62 176,53 zł brutto i terminie dostawy 7 dni Część IV /POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE/ - Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 446, 93-428 Łódź – za cenę 13 869,96 zł brutto i terminie dostawy 7 dni. 
Gmina Piątek ogłasza przetarg w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1  na dostawę wyposażenia do przedszkola w ramach projektu "Przedszkolaki w Gminie Piątek.

Ogłoszenie o postępowaniu (206kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (88kB) word
Załącznik 1 - formularz oferty (64kB) word
Załącznik 2 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (96kB) word
Załącznik 3 - projekt umowy (64kB) word
Załącznik 4 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postepowaniu (40kB) word

Informacja z otwarcia ofert (692kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (1341kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 października 2022, 12:55:45)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (14 listopada 2022, 14:36:22)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 239