zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Przetarg na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.27.2022.DM
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu, Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: "KOPER" sp. j., Pilaszków 18, 99-400 Łowicz za cenę brutto 254 350,40 zł brutto oraz 2 dniowym terminem dostarczenia transz oleju. 
Gmina Piątek ogłasza przetarg na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek".

Identyfikator postępowania: 4f714db6-51ec-47b4-a67a-391684cb143f
 

Ogłoszenie o zamówieniu (933kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (124kB) word

informacja o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na realizację zamówienia (245kB) pdf
Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu (320kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (544kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 grudnia 2022, 14:23:21)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (30 grudnia 2022, 10:17:36)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281