zamówienie na:

Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Piątku

zamawiający: Gmina Piątek - Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.10.2022.DM
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiajacy uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "BOCAR" Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa 
Gmina Piątek - Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku ogłasza przetarg w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na dostawę jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Piątku. Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono prowadzenie postępowania.

Identyfikator postępowania 509b5c43-6efc-4e1e-b01a-2ebd6eb2e072

Ogłoszenie o zamówieniu (4746kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (55kB) word
Załącznik 1 - opis (54kB) word
Załącznik 2 - formularz oferty (23kB) word
Załącznik 3 - Oświadczenie wykonawcy (14kB) word Załącznik 4 - projekt umowy (20kB) word
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące utajnienia informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (23kB) word
Załącznik 6 - Oświadczenie - grupa kapitałowa (23kB) word

Wyjaśnienia na złożone przez wykonawcę pytania (472kB) pdf

informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (140kB) pdf

Informacja o złożonych ofertach (427kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (288kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (12 maja 2022, 10:41:00)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (31 maja 2022, 11:23:57)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 286