zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej, realizowanej na terenie Gminy Piątek przy terenach inwestycyjnych w miejscowości Łęka i Bielice

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.3.2022.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2022  09:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Instal-System Roman Torzewski, Klementów 1A, 99-200 Poddębice  
Gmina Piątek ogłasza przetarg w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji na "Budowa sieci wodociągowej, realizowanej na terenie Gminy Piątek przy terenach inwestycyjnych w miejscowości Łęka i Bielice".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (981kB) pdf

Ogłoszenie o zamówieniu (156kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (65kB) word

Załącznik nr 1 do SWZ - formularz ofertowy (27kB) word
Załącznik 2 do SWZ - oświadczenie (21kB) word
Załącznik 3 do SWZ - zobowiązanie (22kB) word
Załącznik 4 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy (21kB) word
Załącznik 5 do SWZ - wykaz osób (21kB) word
Załącznik 6 do SWZ - wykaz robót budowlanych (19kB) word
Załącznik 7 do SWZ - grupa kapitałowa (22kB) word
Załącznik 8 do SWZ - projekt umowy (197kB) word
Załącznik 9 do SWZ - umowa powierzenia przetwarzania danych (23kB) word
Decyzja lokalizacji inwestycji (1822kB) pdf
Załącznik do decyzji lokalizacji (508kB) pdf
Opis wodociągu (271kB) pdf
Pozowolenie na budowę (2423kB) pdf
Przedmiary robót (1106kB) pdf
STWiOR (479kB) pdf
Warunki techniczne (324kB) pdf
Wypis z MPZP (4198kB) pdf
Wyrys z MPZP (1804kB) pdf
Rysunek 1 (1552kB) pdf
Rysunek 2 (1822kB) pdf
Rysunek 3 (159kB) pdf
Rysunek 4 (121kB) pdf
Rysunek 5 (699kB) pdf

Identyfikator postępowania: 92501aa1-d496-4d87-8775-d5b95cd86ddd

Pytania i odpowiedzi 1 (1026kB) pdf
Pytania i odpowiedzi 2 (1143kB) pdf
Pytania i odpowiedzi 3 (948kB) pdf

Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych informuje, że na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę łącznie: 435 000,00 zł.

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu (1318kB) pdf

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (817kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (28 stycznia 2022, 12:42:03)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (31 marca 2022, 12:05:56)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1217