Zarządzenie Nr 66/18 Wójta Gminy Piątek

z dnia 1 sierpnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok
2018

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 1000) Wójt Gminy Piątek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków kwoty przyjęte Zarządzeniem Nr 65/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie nr 66/2018 (3015kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 sierpnia 2018)
Opublikował: Jacek A. Michalski (23 sierpnia 2018, 10:53:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 269