WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023

WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2023

Wyniki wyborów

Mieszkańcy Gminy Piątek głosowali w ośmiu obwodowych komisjach wyborczych mieszczących się w: - Nr 1 w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Piątku, - nr 2 w Szkole Podstawowej w Piątku, - Nr 3 w Szkole Podstawowej w Czernikowie, - [...]

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Piątek w dniu 15.10.2023 r.

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Piątek w dniu 15.10.2023 r. - [...]

POSTANOWIENIE NR 335/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Piątek

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:§ 1.Stwierdza [...]

POSTANOWIENIE NR 324/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Piątek

Na podstawie art. 167 § 1 pkt 3a i art. 184 § 1 pkt 1 oraz § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:§ 1.Stwierdza [...]

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1277 ze zm.) Burmistrz Piątku informuje, że: 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w [...]

POSTANOWIENIE NR 229/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej [...]

POSTANOWIENIE NR 228/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 22 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:§ 1.W celu przeprowadzenia [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 18 września 2023 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej [...]

Obwieszczenie Burmistrza Piątku z dnia 12 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania

Obwieszczenie Burmistrza Piątku z dnia 12 września 2023 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Piątku podaje do wiadomości [...]

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z obowiązkami nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Informujemy, że w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 15 [...]

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o [...]

Postanowienie Nr 138/2023 Komisarza Wyborczego w Łodzi II

z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Piątek na stałe obwody głosowania Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 497) w [...]

metryczka