2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

W tym dziale znajdą Państwo sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego w poszczególnych latach

Prosimy o wybranie danego roku w górnym menu.

Zestawienia zawierają następujące rodzaje sprawozdań:
Rb-27S  - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.
Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.
Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych
Rb-N - Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
Rb-NDS -  Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t.
Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych
Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego
Rb-UZ - Sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
Rb-Z - Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji
 

metryczka


Wytworzył: Anna Matusiak (27 października 2016)
Opublikował: Jacek A. Michalski (3 listopada 2016, 10:14:22)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (3 listopada 2016, 10:40:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5481