Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Przetarg w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.1.2023.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 8 lutego 2023  10:00

zamówienie na:

Remont drogi gminnej nr 104202E i 104203 E w miejscowości Goślub stanowiącej dojazd do dawnego ośrodka PGR Goślub

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Przetarg w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.2.2023.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 17 lutego 2023  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)