Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Na podstawie art. 37 ust. 1, lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Burmistrz Piątku podaje do publicznej wiadomości informację zawierającą wykaz osób prawnych i fizycznych oraz [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek, którym w 2019 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie [...]

metryczka