Organizacja Urzędu Gminy

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY URZĘDU  GMINY  PIĄTEK
 
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 
§ 1. Urząd Gminy jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy wykonuje swoje zadania.
 
§ 2. Siedzibą  Urzędu  Gminy  jest  budynek  przy  ulicy  Rynek 16  w  Piątku.
 
§ 3.  Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Piątek,
2) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Piątek,
3) sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Piątek,
4) skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Piątek,
5) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Piątek.
 
§ 4. Regulamin Organizacyjny Urzędu zwany dalej regulaminem określa:
1) postanowienia ogólne – rozdział I
2) strukturę organizacyjną urzędu - rozdział II
3) zasady i tryb funkcjonowania urzędu - rozdział III
4) zasady podziału zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwo urzędu - rozdział IV
5) kompetencje i zadania realizowane w poszczególnych stanowiskach - rozdział - V
6) zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwienia spraw - rozdział VI
7) organizację działalności kontrolnej - rozdział  VII
8) zasady i tryb postępowania przy opracowywaniu i wydawaniu aktów prawnych - rozdział VIII
9) organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwienia indywidualnych spraw obywateli w urzędzie oraz obieg dokumentów -  rozdział IX
10) postanowienia końcowe - rozdział X
 
§ 5. Urząd  realizuje  zadania:
1) własne, określone ustawami,
2) z zakresu administracji rządowej, których wykonanie zlecono Gminie na mocy obowiązujących ustaw,
3) z zakresu administracji rządowej powierzone samorządowi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą, a organem administracji rządowej.
 
 
Rozdział II
STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  URZĘDU

 
§ 6. Kierownictwo  urzędu  stanowią:
1) wójt
2) sekretarz
3) skarbnik
 
§ 7. W  skład  urzędu  wchodzą:
1) Referat finansowy – FN,
a) stanowiska pracy do spraw księgowości budżetowej, gospodarki płacowej, podatku VAT,
b) stanowiska pracy do spraw księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat lokalnych i podatku akcyzowego,
c) stanowisko pracy do spraw obsługi kasowej oraz dekretacja dochodów ewidencji środków trwałych i inwentaryzacji.
2) Samodzielne stanowiska pracy:
a) stanowisko pracy do spraw organizacyjno-administracyjnych, kadr BHP i obsługi rady gminy - OR, ORG
b) stanowisko pracy do spraw obywatelskich , Urząd Stanu Cywilnego - SO, USC
c) stanowisko pracy do spraw infrastruktury drogowej, zagospodarowania przestrzennego i ochrony zabytków - ID, GP, OZ
d) stanowisko pracy do spraw inwestycji gminnych - IG
e) stanowisko pracy do spraw gospodarki gruntami i zamówień publicznych - GG, ZP
f) stanowisko pracy do spraw działalności gospodarczej, gospodarki mieszkaniowej, kultury, sportu i zdrowia - DG, GM, KF i ZDR
g) stanowisko pracy do spraw egzekucji gospodarki odpadami komunalnymi, współpracy z organizacjami pozarządowymi , archiwum zakładowe - GOK, AZ
h) stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, gospodarki odpadami i rolnictwa - OŚ, GO, R
i) stanowisko pracy do spraw administracji sieci informatycznej, BIP i promocji gminy - I, PG
j) stanowisko pracy do spraw wojskowych, obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, p. poż., Pełnomocnik do spraw informacji niejawnych, Inspektor Ochrony Danych - SW, OC, ZK, P.poż.
k) pomoc administracyjna
3) Pracownicy obsługi:
a) sprzątaczka
b) robotnik gospodarczy
 
§ 8. Szczegółowy podział zadań na samodzielnych stanowiskach pracy dokonuje Sekretarz Gminy.
 
§ 9. Szczegółowy podział zadań dla Referatu Finansowego ustala Skarbnik Gminy.
 
§ 10. Schemat struktury organizacyjnej urzędu przedstawia załącznik  do regulaminu.
 
   
Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Piatek (131kB) pdf
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Piątek (5184kB) pdf
Schemat Struktury Organizacyjnej Urzędu Gminy Piątek (229kB) pdf


Wytworzył: Renata Lepalczyk (8 września 2004)
Opublikował: Filip Bartosiak (8 września 2004, 14:45:52)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (30 października 2019, 09:09:50)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23605

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij