WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2024

Bezpłatny przewóz do lokalu wyborczego

Burmistrz Piątku informuje o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Piątek w dniu 9.06.2024r. Autobusy będą się zatrzymywały w [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń komisji obwodowych

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz [...]

Postanowienie nr 863/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:§ 1.W celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu [...]

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu wyborów do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku

Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2408) Burmistrz Piątku informuje, że: 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu [...]

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 13 maja 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 9 maja 2024 r. Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Łodzi II przekazuje informację o numerach oraz [...]

metryczka