Sołectwa

Sołectwa

Konsultacje w sprawie sołectwa Górki Łubnickie

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznychNa podstawie art. 5a ust.2, art.40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Piątek Nr XIV/72/19 z [...]

Sołectwa

Wybierz stronę spośród widocznych powyżej. [...]

metryczka