Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek

Uchwała Rady Gminy Piątek nr XXVIII/151/2005 z dnia 20 października 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątek" -  uchwała (56kB) pdf

Załącznik do uchwały (85kB) pdf

Autorzy (26kB) pdf

Studium (592kB) pdf

Uchwała nr XI/53/15 Rady Gminy Piątek z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek.

Uchwała nr XI/53/15 (652kB) pdf
Załącznik nr 1 - część tekstowa (915kB) pdf
Załącznik nr 2 - mapa (6706kB) pdf
Załącznik nr 3 - mapa (5221kB) pdf
Załącznik nr 4 - Wykaz nieuwzględnionych uwag (281kB) pdf


Uchwała nr XXVIII/141/2017 Rady Gminy Piątek z dnia 26 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Piątek.

Uchwała nr XXVIII/141/2017 (889kB) pdf
Studium - część tekstowa (1389kB) pdf
Mapa (2005kB) pdf


Uchwała nr XXV/192/21 Rady Miejskiej w Piątku z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piątek.

Uchwała nr XXV/192/21 (160kB) pdf
Zmiany Studium - część opisowa (3078kB) pdf
Zmiany Studium - ryc. (39415kB) pdf
Zmiany studium - mapa (16077kB) pdf

metryczka


Wytworzył: opracowanie zbiorowe (26 sierpnia 2008)
Opublikował: Jacek A. Michalski (26 sierpnia 2008, 08:52:19)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (22 czerwca 2023, 09:10:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18096