WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

Bezpłatny przewóz do lokalu wyborczego

Burmistrz Piątku informuje o bezpłatnym gminnym przewozie pasażerskim dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Piątek w dniu 7.04.2024r. Autobusy będą się zatrzymywały w [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy [...]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Piątku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Piątku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach [...]

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych litach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Piątku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Piątku podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach [...]

POSTANOWIENIE NR 358/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Piątek

Na podstawie art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Komisarz Wyborczy w Łodzi II postanawia, co następuje:§ 1.W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego [...]

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Piątku z dnia 14 marca 2024r.

o losowaniu numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Piątku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.   Miejska Komisja Wyborcza w Piątku na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. [...]

Bezpłatny transport do lokalu wyborczego w dniu wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Na podstawie art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2408) Burmistrz Piątku informuje, że: 1. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 12 marca 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz.2408), w celu powołania w gminie Piątek obwodowych komisji wyborczych w wyborach organówjednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na [...]

Obwieszczenie Burmistrza Piątku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych...

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Piątku podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach [...]

Postanowienie nr 300/2024 Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

POSTANOWIENIE NR 300/2024Komisarza Wyborczego w Łodzi IIz dnia 26 lutego 2024 r.w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.Na podstawie [...]

Informację Komisarza Wyborczego w Łodzi II dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz.2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonychna dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w [...]

Uchwała nr 44/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024

w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i [...]

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW - KALENDARZ WYBORCZY

z dnia 29 stycznia 2024 r.w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miastNa podstawie art. 371 § 2 i art. 474 § 1 ustawy z [...]

ZARZĄDZENIE NR 231/2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 7 grudnia 2023 r.w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego,rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkimNa podstawie art. 373 § 1 i art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy [...]

Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I, Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 1 lutego 2024 r.

w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Informujemy, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów [...]

OBWIESZCZENIE NR 24/2023 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 231/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz [...]

metryczka