Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Piątek

U W A G A:
W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Załóż konto

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy:
1.    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2.    Dostarczenie dokumentów w godzinach 7.00 – 15.00 do Sekretariatu Urzędu Gminy na następujących nośnikach danych:
- pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 
- płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru!


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy:
1.    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
2.    Akceptowalne formaty załączników to:
- DOC 
- TXT 
- GIF, TIF, BMP, JPG 
- PDF 
- ZIP
3.    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4.    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

metryczka


Wytworzył: Renata Lepalczyk (6 maja 2008)
Opublikował: Jacek A. Michalski (6 maja 2008, 08:28:49)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (20 października 2011, 11:57:11)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10336