Emisja obligacji

Emisja obligacji

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych

Szanowni Państwo, działając na podstawie § 6 uchwały Nr XXXVI/186/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku z art. 4 pkt. 3 lit. j) ustawy Prawo [...]

Sprawozdania budżetowe na koniec lat 2015-2017

Sprawozdania: Rb-NDS kwartalne/roczne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, Rb-N kwartalne/roczne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, Rb-Z kwartalne/roczne o stanie zobowiązań według [...]

Uchwała nr XXXVIII/199/18 Rady Gminy Piątek z dnia 28 marca 2018 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z2017r. poz. 1875, 2232 oraz z2018r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. [...]

Uchwała nr XXXVIII/198/18 Rady Gminy Piątek z dnia 28 marca 2018 w sprawie dokonania zmian w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2018 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o [...]

Uchwała nr NR XXXVII/191/2018 Rady Gminy Piątek z dnia 21 lutego 2018 w sprawie dokonania zmiany w uchwale Nr XXXVI/185/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 piet 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2017r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z [...]

Uchwała nr XXXVI/186/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 piet 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), ait. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. [...]

Uchwała nr XXXVI/185/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada [...]

Uchwała nr XXXVI/184/17 Rady Gminy Piątek z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2018 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, 2232) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. [...]

metryczka