Zarządzenia Burmistrza Piątku

Zarządzenia Burmistrza Piątku

ZARZĄDZENIE NR 75/2020

Burmistrza Piątku z dnia 28 września 2020 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna. Na podstawie §6 i §14 Regulaminu udzielania [...]

ZARZĄDZENIE NR 74/2020

Burmistrza Piątku z dnia 24 września 2020r. w sprawie: wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu do spraw dostępności. Na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi [...]

ZARZĄDZENIE NR 73/2020

Burmistrza Piątku z dnia 22 września 2020 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2020/2021 Na podstawie § 8 ust. 3 [...]

ZARZĄDZENIE NR 72a/2020

Burmistrza Piątku z dnia 16 września 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej do spraw pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Piątek, jej zadań i trybu pracy. Na [...]

ZARZĄDZENIE NR 72/2020

Burmistrza Piątku z dnia 15 września 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2015 Wójta Gminy Piątek z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Piątek. Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 [...]

ZARZĄDZENIE NR 71/2020

Burmistrza Piątku z dnia 04 września 2020r.  w sprawie powołania Zespołu roboczego ds. partycypacji i planowania przestrzennego dla Gminy Piątek w ramach realizacji projektu PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM - II [...]

ZARZĄDZENIE NR 70/2020

Burmistrza Piątku z dnia 04 września 2020r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piątku - kasjera. Na podstawie § 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 69/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz, U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 68/2020

Burmistrza Piątku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 67/2020

Burmistrza Piątku z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 66/2020

Burmistrza Piątku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 65/2020

Burmistrza Piątku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie w czasie jego nieobecności Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z [...]

ZARZĄDZENIE NR 64/2020

Burmistrza Piątkuz dnia 25 sierpnia 2020 r.w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Piątku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Piątek, informacji o kształtowaniu [...]

ZARZĄDZENIE NR 63/2020

Burmistrza Piątku z dnia 03.08. 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań z zakresu Karty Dużej Rodziny. Na podstawie art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 [...]

ZARZĄDZENIE NR 62/2020

Burmistrza Piątku z dnia 03.08. 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do [...]

ZARZĄDZENIE NR 61/2020

Burmistrza Piątku z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Piątku i dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piątku w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 60/2020

Burmistrza Piątku z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego wynikającego z przeciętnego pięciodniowego tygodnia pracy w inny dzień tygodnia, niż sobota. Na podstawie art.31i 33 ustawy o samorządzie [...]

ZARZĄDZENIE NR 59/2020

Burmistrza Piątku z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 58/2020

Burmistrza Piątku z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2019r. poz. 506) oraz art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 57/2020

Burmistrza Piątku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie, Czerników 11, 99-120 Piątek Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

ZARZĄDZENIE NR 56/2020

Burmistrza Piątku z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie, Czerników 11,99-120 Piątek Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra [...]

ZARZĄDZENIE NR 55/2020

Burmistrza Piątku z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca [...]

ZARZĄDZENIE NR 54/2020

Burmistrza Piątku z dnia 06 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 53/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 52/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 51/2020

Burmistrza Piątku z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz [...]

ZARZĄDZENIE NR 50/2020

Burmistrza Piątku z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Piątku Na podstawie art.90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 12197) oraz §4 ust. 6 [...]

ZARZĄDZENIE NR 49/2020

Burmistrza Piątku z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czernikowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

ZARZĄDZENIE NR 48/2020

Burmistrza Piątku z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oględzin, oszacowania wartości oraz oceny stanu technicznego samochodów marki Tarpan Honker 4022 o nr rejestr. ELE 16XE, Peugeot Boxer o nr [...]

ZARZĄDZENIE NR 47/2020

Burmistrza Piątku z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Czernikowie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 46/2020

Burmistrza Piątku z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej Burmistrza Piątku Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz §4 ust. 1 i 2 [...]

ZARZĄDZENIE NR 45/2020

Burmistrza Piątku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz art. [...]

ZARZĄDZENIE NR 44/2020

Burmistrza Piątku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 43/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku powierzenia wykonywania zadań związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych. Na [...]

ZARZĄDZENIE NR 42/2020

Burmistrza Piątku z dna 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach zasiłków dla opiekunów i wydawania decyzji w tym [...]

ZARZĄDZENIE NR 41/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu [...]

ZARZĄDZENIE NR 40 /2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach Świadczenia „Dobry start” oraz do wydawania w tych [...]

ZARZĄDZENIE NR 39/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach [...]

ZARZĄDZENIE NR 38 /2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i [...]

ZARZĄDZENIE NR 37/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania [...]

ZARZĄDZENIE NR 36 /2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny [...]

ZARZĄDZENIE NR 35 /2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych [...]

ZARZĄDZENIE NR 34/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy [...]

ZARZĄDZENIE NR 33/2020

Burmistrza Piątku z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu pełniącej obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca !990r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 32/2020

Burmistrza Piątku z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczyni Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz.713) oraz art. [...]

ZARZĄDZENIE NR 31/2020

Burmistrza Piątku z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości. Na podstawie art. 11, art. 31 ust.l, art. 43 pkt 2 ustawy z dnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 30/2020

Burmistrza Piątku z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, którymi będzie się kierowała Komisja Stypendialna. Na podstawie §7 i §9 Regulaminu udzielania pomocy [...]

ZARZĄDZENIE NR 29/2020

Burmistrza Piątku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) [...]

ZARZĄDZENIE NR 28/2020

Burmistrza Piątku z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2OI9r. poz. 506) oraz art. 257 [...]

ZARZĄDZENIE NR 27/2020

Burmistrza Piątku z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Gminie Piątek. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. [...]

ZARZĄDZENIE NR 26/2020

Burmistrza Piątku z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 [...]

ZARZĄDZENIE NR 25/2020

Burmistrza Piątkuz dnia 31 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 247 i [...]

ZARZĄDZENIE NR 24/2020

Burmistrza Piątku z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Piątek na rok 2020Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 i'. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia [...]

ZARZĄDZENIE NR 23/2020

Burmistrza Piątku z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piątek za rok 2019. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 1". o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 i'. poz. 506) [...]

ZARZĄDZENIE NR 22/2020

Burmistrza Piątku z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie zamknięcia Targowiska Miejskiego w Piątku przy ul. Łowickiej w związku ze stwierdzonymi przypadkami coronavirus (COVID - 19) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE NR 21/2020

Burmistrza Piątku z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad obowiązujących na terenie Gminy Piątek, związanych ze stwierdzonymi przypadkami korona wirusa COVID - 19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE NR 20/2020

Burmistrza Piątku z dnia 03 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie i układzie wykonawczym Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz [...]

ZARZĄDZENIE nr 19 /2020

Burmistrza Piątku z dnia 1 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Piątku Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. [...]

ZARZĄDZENIE Nr 18a

Burmistrza Piątku z dnia 28 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika VAT oraz wskaźnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Miejskim w Piątku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

ZARZĄDZENIE Nr 18

Burmistrza Piątku z dnia 27 im tego 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz ustalenia jego regulaminu organizacyjnego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 17/2020

Burmistrza Piątku z dnia 06 lutego 2020 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Gminie Piątek Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r. poz. 506, [...]

ZARZĄDZENIE NR 16/2020

Burmistrza Piątku z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego w 2020 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/2020

Burmistrza Piątku z dnia 28 stycznia 2020r. w sprawie: powołania komisji konkursowej do naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piątku - referenta ds. gospodarki przestrzennej, ochrony zabytków i [...]

ZARZĄDZENIE NR 14/2020

Burmistrza Piątku z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego Gminy Piątek na rok 2020 Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz 506) oraz art. 247 i 257 ustawy [...]

ZARZĄDZENIE NR 12/2020

Burmistrza Piątku z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole [...]

ZARZĄDZENIE NR 11/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, o których mowa w art. 10 ust. 1, wydawania w tych [...]

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020 w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, o których mowa w art. 10 ust. 1, wydawania w tych [...]

ZARZĄDZENIE NR 9/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do [...]

ZARZĄDZENIE NR 8/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny i wydawania w tych sprawach [...]

ZARZĄDZENIE NR 7/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych [...]

ZARZĄDZENIE NR 6/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego oraz wydawania w tych sprawach [...]

ZARZĄDZENIE NR 5/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Piątku do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny i do wydawania [...]

ZARZĄDZENIE NR 4/2020

Burmistrza Piątkuz dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Piątku Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2220 ze zm.), w brzmieniu [...]

ZARZĄDZENIE NR 3/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Piątku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Na [...]

ZARZĄDZENIE NR 2/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o [...]

ZARZĄDZENIE NR 1/2020

Burmistrza Piątku z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Piątku. Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 [...]

metryczka