ZARZĄDZENIE NR 26/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730, 761 i 1078), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Piątku w składzie:
1) Przewodnicząca:
- Pani Renata Lepalczyk - przedstawiciel Wójta Gminy Piątek
2) Członkowie:
a) przedstawiciele Wójta Gminy Piątek:
-   Pan Tomasz Kucharczyk
-   Pan Mariusz Pawłowski
b) przedstawiciele Łódzkiego Kuratora Oświaty:
-   Pani Barbara Tomczyk
-   Pani Bogumiła Bylińska-Trzeciak
-   Pani Elżbieta Obarek-Galka
c) przedstawiciele Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku:
-  Pani Bożena Szymczak
-  Pani Agnieszka Sobór
d) przedstawiciele Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku:
-   Pani Grażyna Grzelak
-   Pani Wioletta Kacprzak
e) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
-   Pani Irena Jercha.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 26/2019 (193kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (19 czerwca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (24 czerwca 2019, 13:06:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191