ZARZĄDZENIE NR 29/2019 WÓJTA GMINY PIĄTEK

z dnia 01 lipca 2019
w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, o których mowa w art. 10 ust. 1, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 201 lr. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2134 ze zm.), z wyłączeniem do wydawania decyzji.
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016r.o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2134 ze zm.), art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506) zarządzam co następuje:

§1. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku z dnia 28.06.2019r. upoważniam Panią Anetę Andrzejczak do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego, o których mowa w art. 10 ust. 1, wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz przekazywania informacji, o której mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 201 lr. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2134 ze zm.) z wyłączeniem do wydawania decyzji.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 55/2018 Wójta Gminy Piątek z dnia 02 lipca 2018r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku do prowadzenia postępowania w świadczenia wychowawczego.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 29/2019 (223kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Lisiecki (1 lipca 2019)
Opublikował: Jacek A. Michalski (11 lipca 2019, 11:12:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 272