zamówienie na:

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023r., 1605)
nr sprawy: ZP.271.11.2023.DM
wartość: powyżej 215 000 euro
termin składania ofert: 31 października 2023  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PreZero Service Centrum Sp. z o.o., Kutno, ul. Łąkoszyńska 127 z ceną brutto 4 220 877,60 zł 
Gmina Piątek ogłasza przetarg na Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek.

Ogłoszenie o przetargu (121kB) pdf
Specyfikacja Warunków Zamówienia (118kB) word
Modyfikacja SWZ (825kB) pdf
Opis przedmiotu zamówienia (57kB) word

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (239kB) pdf
Informacja z sesji otwarcia ofert (288kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (509kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Daria Matusiak
Opublikował: Jacek A. Michalski (22 września 2023, 13:30:35)

Ostatnia zmiana: Jacek A. Michalski (14 listopada 2023, 09:50:36)
Zmieniono: dodanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 270