Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów dowożonych do/z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w okresie od 01.09.2023 do 30.06.2024

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: w trybie podstawowym bez negocjacji
nr sprawy: 271.5.2023DM
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2023  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o. ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca 

zamówienie na:

„Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Piątek”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: zamówienia: przetarg w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.4.2023.DM
wartość: 5 382 000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2023  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "Erbedim" Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski  

zamówienie na:

Remont drogi gminnej nr 104202E i 104203 E w miejscowości Goślub stanowiącej dojazd do dawnego ośrodka PGR Goślub

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Przetarg w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.2.2023.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 17 lutego 2023  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno 

zamówienie na:

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Przetarg w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.1.2023.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 8 lutego 2023  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: Firma Transportowo-Handlowa "WOTEX" Wojciech Wacławski, Micin 12, 99-314 Krzyżanów  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)