Przetargi rozstrzygnięte z 2007 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadanie pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Pokrzywnicy gm. Piątek”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 EURO
termin składania ofert: 8 listopada 2007  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: EKO-KOMPLEKS J. Fidrysiak, J.Budziński S.J. ul. Guzowska 14 95-030 Rzgów, z ceną brutto 102.480,00 zł. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego do Urzedu Gminy gm.Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 28 października 2007  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę nr 1 - MORFEUSZ Technika Grzewcza Sp. z o.o. 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 39 za cenę brutto: 2,42 zł/l 

zamówienie na:

dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Piątek w roku szkolnym 2007/2008

zamawiający: SAPO
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 euro
termin składania ofert: 28 sierpnia 2007  09:45
wynik postępowania: Wybrano ofertę "ADSAJ" s.c. A.J. Tomaszewscy, Płock, ul. Jachowicza 38 

zamówienie na:

wykonanie zadania pn.:„Przebudowa drogi gminnej Sypin-Borowiec Nr 234 wraz z mostem gm. Piątek”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 10 maja 2007  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji „EKOMEL” S.A. 99-200 Poddębice, ul. Targowa 16/18, z ceną brutto 616.573,96 zł. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów. 

zamówienie na:

dostawę żużla wielkopiecowego na drogi i place wskazane przez zamawiającego -administrowane przez Urząd Gminy Piątek, frakcja 0-8 mm /P.K.W.i U. 27.10.9/.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 30 kwietnia 2007  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę Wiesława Wacławskiego, 99-120 Piątek - 40,60 brutto za 1 t.  

zamówienie na:

wykonanie zadania pn.:„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowice gm.Piątek”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 16 kwietnia 2007  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 13 99-300 Kutno, z ceną brutto 259.477,75 zł. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

Wyposażenie nowo wybudowanego gminnego Ośrodka Kultury w Piątku

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: dostawa
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 12 marca 2007  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: PHPU ZUBER Rynek 49 50-116 Wrocław, z ceną brutto 181.450,60 zł. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów. 

zamówienie na:

przebudowę chodników w centrum wsi miejscowości Piatek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 26 stycznia 2007
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "HURT-BUD" ul. Józefów 1, 99-300 Kutno, z ceną brutto 349.989,94 zł. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena - 100 % największą liczbę punktów. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)