Przetargi rozstrzygnięte z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Gminy w Piątku ul. Rynek 16

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro
termin składania ofert: 20 października 2008  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Zakład Budowlano-Instalacyjny „BUDREM” Zbigniew Jabłonowski, 18-400 Łomża, ul. Woj. Polskiego 59 z ceną brutto 112.705,21 zł. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

dowożenie uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Piątek w roku szkolnym 2008/2009

zamawiający: SAPO
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2008  09:45
wynik postępowania: Wybrano ofertę \"ADSAJ\" s.c. A.J. Tomaszewscy, Płock, ul. Jachowicza 38 

zamówienie na:

Odtworzenie nawierzchni ulicy Kościelnej w Piątku

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5 150 000 euro
termin składania ofert: 18 czerwca 2008  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: „WŁODAN” Andrzej Włodarczyk Cecylia Włodarczyk Sp. Jawna, Porszewice 31, 95-200 Pabianice z ceną brutto 60.988,67 zł. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr Ks-24 w miejscowości Konarzew odc. II Gmina Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 EURO
termin składania ofert: 11 marca 2008
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z.o.o 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Żelazna 3 z ceną brutto 408.043,97 zł. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.  

zamówienie na:

Dostawa żużla wielkopiecowego na drogi gminne

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206 000 Euro
termin składania ofert: 20 lutego 2008
wynik postępowania: Przetarg wygrała Firma Transportowo-Handlowa Wiesław Wacławski - 99-120 Piątek, ul. Kutnowska 82, która zoferowała kwotę 44,60 zł brutto za 1 tonę. 

zamówienie na:

na dostawę lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gminy Piątek w roku 2008

zamawiający: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Piątku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 211.000 Euro
termin składania ofert: 3 stycznia 2008  08:45
wynik postępowania: Przetarg wygrała firma: "MORFEUSZ-TECHNIKA GRZEWCZA" Sp. z o.o. Piotrków Kujawski ul. Dworcowa 39 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)