Przetargi rozstrzygnięte z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Remont nawierzchni drogi gminnej Orenice-Oreniczki, Borowiec-Sypin oraz ulicy Rynek w Piątku

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/7041/2009
wartość: poniżej 5.150.000 EURO
termin składania ofert: 2 września 2009  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno z ceną brutto 475.131,14 zł 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na dowożeniu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Piątek w roku szkolnym 2009/2010

zamawiający: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Piątku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206.000 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2009  09:45
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: „ADSAJ-TRANS” s.c. A.J. Tomaszewscy 09-400 Płock ul. Szpitalna 17 z ceną netto 4,35 zł za 1 km  

zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Piątku

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2009  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Żwirki 30, 95-035 Ozorków z ceną brutto 199.480,61 zł.  

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w m. Czerników gm. Piątek

zamawiający: Gmina Piatek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 EURO
termin składania ofert: 5 maja 2009  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM z Piotrkowa Trybunalskiego - ul. Żelazna 3 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej Nr 104204E we wsi Balków gm. Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 EURO
termin składania ofert: 23 marca 2009  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Przedsiębioratwa Robót Drogowych w Kutnie 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gminy Piątek.

zamawiający: Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych w Piątku
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 211.000 euro
termin składania ofert: 22 stycznia 2009  08:45
wynik postępowania: Dostawcą lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gminy Piątek została wybrana firma „PETROLIS” Sp. z o.o. Zwoleń, ul. Wł. Jagiełły 10a/204, oferująca najniższą cenę: 2,05 zł brutto. Oferta złożona przez w/w wykonawcę uzyskała przy kryterium Cena –100% największą liczbę punktów.  

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)