Przetargi rozstrzygnięte z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 20.000 litrów , ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do Urzędu Gminy Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/3411/2010
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2010  10:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Trans-Kol Paliwa sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło z ceną 3,20zł/litr brutto.  

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego do placówek oświatowych na terenie gminy Piątek, a mianowicie : a) Szkoły Podstawowej w Czernikowie, Czerników 11, 99 – 120 Piątek; b) Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek; c) Gminnego Przedszkola im. Jana Pawła II w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek; d) Gimnazjum im. prof. Stefana Pieńkowskiego w Piątku, ul. Szkolna 1, 99-120 Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/3410/SAPO/2/2010
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 13 grudnia 2010  10:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Trans-Kol Paliwa sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło z ceną 3,20zł/litr brutto.  

zamówienie na:

Udzielenie w roku 2010 i obsługę kredytu długoterminowego 5 letniego na pokrycie planowanego deficytu budżetu na realizację zadania inwestycyjnego tj. Oświetlenie Gminy Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN 3043/27/2010
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 18 listopada 2010  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Bank Spółdzielczy w Poddębicach, ul. Łódzka 33, 99-200 Poddębice za kwotę sumaryczną: WIBOR 3M na dzień 03.11.2010 r. 3,85 % + marża banku 2,98 % = 6,83 %. 

zamówienie na:

Przedmiot zamówienia: Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 65.000 litrów , ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/3410/SAPO/10
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 13 września 2010  10:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, Którym jest Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PETROVAL, ul. Kościuszki 56, 99-300 Kutno. 

zamówienie na:

udzielenie w roku 2010 i obsługę kredytu długoterminowego 5 letniego na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2010 tj.: „Przebudowa drogi gminnej Pokrzywica; „Przebudowa drogi gminnej Łubnica, nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Piątek w roku 2010, oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów o łącznej wysokości 1.066.819 zł

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: FN 3043/20/2010
wartość: poniżej 193.000 EURO
termin składania ofert: 8 września 2010  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy, którym jest Bank Spółdzielczy w Poddębicach, ul. Łódzka 33, 99-200 Poddębice za kwotę sumaryczną: WIBOR 3M na dzień 23.08.2010 r. 3,82% + marża banku 2,23% = 6,05%.  

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na dowożeniu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Piątek w roku szkolnym 2010/2011.

zamawiający: Gmina Piatek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GLK/2312/SAPO/2010
wartość: poniżej 193.000 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2010  09:45
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o. ul. Belwederska 7a 99-100 Łęczyca z ceną brutto 4,27 zł za km przebiegu. 

zamówienie na:

Modernizacja oświetlenia drogowego (remont) na terenie Gminy Piątek w wykonaniu o podwyższonym standardzie

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL /7044/1/2010
wartość: poniżej 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 28 lipca 2010  11:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest MADO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Mróz, Kosów Lacki, ul. Leśna 3 z ceną brutto 992 430,87 zł. 

zamówienie na:

wykonanie odwodnienia wykopów pod kanalizację sanitarną tj.: - igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m wraz z wykonaniem tymczasowego rurociągu o długości do 100m, - pompowanie wody z odwodnienia igłofiltrami

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/7023/2010
wartość: poniżej 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 8 lipca 2010  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest: Z.U.H Bąk Stanisław, Dąbrowa 10, 42-110 Popów z ceną brutto 419.680,- zł 

zamówienie na:

Wykonanie odwodnienia wykopu pod budowę kanalizacji sanitarnej realizowanej na ulicy Zgierskiej i Łowickiej

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/7023/2010
wartość: poniżej 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 16 czerwca 2010  09:30
wynik postępowania: nie wpłynęła żadna oferta 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pokrzywnica i Łubnica gm. Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/7041/2010
wartość: poniżej 4.845.000 EURO
termin składania ofert: 19 kwietnia 2010  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: WŁODAN Andrzej Włodarczyk Sp. Jawna - Porszewice 31, 95-200 Pabianice z ceną brutto 614 777,77 zł 

zamówienie na:

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywicy, nr ewid. Działek 157/1 i 158”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL 7023/1/2010
wartość: poniżej 193 000 Euro
termin składania ofert: 9 lutego 2010  09:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 10a, 99-300 Kutno z ceną brutto 62.000,00 zł 

zamówienie na:

wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywnicy, nr ewid. Działek 157/1 i 158”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/7023/2009
wartość: poniżej 5.150.000 EURO
termin składania ofert: 26 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: NATRA Tomasz Napiórkowski ul. Puławska 42A, 02-559 Warszawa z ceną brutto 2 792 718,25 zł 

zamówienie na:

Rewitalizacja Parku w Piątku

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/7636/2009
wartość: poniżej 5.150.000 Euro
termin składania ofert: 25 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest BUDROX Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Zagospodarowania Terenów Zielonych Spółka z o.o., ul. Płocka 44a, 09-500 Gostynin z ceną brutto 660 832,11 zł 

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego EKOTERM PLUS

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GKL/3410/2009
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 11 stycznia 2010  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy, którym jest przedsiębiorstwo TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło z ceną brutto 2,65 zł za 1 litr. 

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)