Przetargi rozstrzygnięte z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 90 000 litrów , ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.7.2012.KN
wartość: poniżej 211.000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1) w związku z art. 91 ust 5 Zamawiający unieważnia w/w postępowania. W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający informuje o wszczęciu kolejnego postępowania w przedmiotowej sprawie. 

zamówienie na:

Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 20 000 litrów , ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do Urzędu Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.8.2012.KN
wartość: poniżej 211.000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1) w związku z art. 91 ust 5 Zamawiający unieważnia w/w postępowania. W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający informuje o wszczęciu kolejnego postępowania w przedmiotowej sprawie. 

zamówienie na:

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w roku szkolnym 2012/2013.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.5.2012.KN
wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 17 sierpnia 2012  10:00
wynik postępowania: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Spółka z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca. Wartość oferty brutto 158 080,00 zł  

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w roku 2012 i obsługa kredytu długoterminowego 5 letniego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.4.2012.KN
wartość: poniżej 193.000 EURO
termin składania ofert: 5 lipca 2012  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi, 90-959 Łódź, ul. Piotrkowska 173 4,75% + 1,63 % marża banku = 6,38% wartość odsetek 226 901,74 zł 

zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla 22 osób, zorganizowanie zajęć warsztatowych z psychologiem, doradcą zawodowym oraz porady prawne, zapewnienie cateringu.

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.1.2012.JJ
wartość: poniżej 130.000 EURO
termin składania ofert: 26 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w WARSZAWIE, Centrum Kształcenia w Kutnie, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Bitwy nad Bzurą 1, 99-100 Łęczyca, z ceną brutto 89.380,00 zł. 

zamówienie na:

Rozbudowa stacji uzdatniania wody na nieruchomościach położonych w Pokrzywicy, nr ewid. Działek 157/1 i 158 – dokończenie inwestycji

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.3.2012.KN
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 6 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: INSTALCOMPACT Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne z ceną brutto 613.589,62 zł, 

zamówienie na:

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU MOJE BOISKO – ORLIK 2012

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.2.2012.KN
wartość: poniżej 4 845 000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2012  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Konsorcjum firm: KASZUB Dariusz Kaszuba 83-307 ul. Rzemieślnicza 3, Akada Sport sp. z o.o., 83-307 Kiełpino Leszno ul. Rzemieślnicza 3 - wartość oferty brutto – 1.094.700,00 zł – 300,00 pkt. 

zamówienie na:

Remont ulicy Stodolnianej oraz remont nawierzchni placów i chodników przy Ośrodku Zdrowia w Piątku

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.1.2012.KN
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 24 maja 2012  09:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „MAWEX” mgr inż. Włodzimierz Pawłowski, ul. Mickiewicza 94, 99-300 Kutno, z ceną brutto 498.138,23 zł. 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)