Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)zamówienie na:

Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Placówek Oświatowych w ilości ca 90 000 litrów w 2014 r., ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.12.2013.KN
wartość: poniżej 211.000 euro
termin składania ofert: 8 października 2013  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: KOPER Sp. jawna, 99-400 Łowicz, Pilaszków 18, NIP 834 000 41 07, REGON 750007056 tel./fax. 46 837-13-58, Cena brutto 3,84 zł/litr.  

zamówienie na:

Ogrodzenie terenu zielonego na działce 875 oraz utwardzenie terenu kostka brukową w ramach projektu: Tajemniczy ogród – zorganizowanie koła zainteresowań dla Przedszkolaków w Gminie Piątek oraz rewitalizacja terenów zielonych.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.11.2013.KN
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 12 września 2013  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „BUDIMUS” sp. j. ul. Jagiellońska 4, 99-300 Kutno, z ceną brutto 43.368,47 zł. 

zamówienie na:

Nakładka na drogę gminną we wsi Włostowice w ramach projektu: Remont drogi gminnej nr 104209E Pęcławice - Włostowice - Górki Pęcławskie polegający na wykonaniu nakładki na odcinku od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 702 do drogi gminnej nr 104210E przez Włostowice Wieś Gm. Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.9.2013.KN
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 20 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno - wartość oferty brutto – 90.954,81 zł 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.8.2013.KN
wartość: poniżej 193.000 EURO
termin składania ofert: 31 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Bank Spółdzielczy w Poddębicach, ul. Łódzka 33, 99-200Poddebice z ceną brutto 102 351,87 zł. 

zamówienie na:

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w roku szkolnym 2013/2014

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.6.2013.KN
wartość: poniżej 200 tys. euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2013  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-120 Łęczyca, z ceną brutto 168.150,00 zł.  

zamówienie na:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY PIĄTEK

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.5.2013.KN
wartość: poniżej 200 tys. euro
termin składania ofert: 21 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: REMONDIS Sp. z o.o, ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa Oddział Łódź ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź, z ceną brutto 380.732,40 zł. 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.4.2013.KN
wartość: poniżej 200 000 Euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2013  10:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW, Biuro Regionalne w Łodzi Oddział w Łęczycy, 99-100 Łęczyca Przedrynek 2, z ceną brutto 8 400,00 zł 

zamówienie na:

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI DROGI I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI PIĄTEK

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.3.2013.KN
wartość: poniżej 5.000.000 EURO
termin składania ofert: 26 marca 2013  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane „MAWEX” mgr inż. Włodzimierz Pawłowski, ul. Mickiewicza 94, 99-300 Kutno, Członek Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „BUDIMUS” sp. j. ul. Jagiellońska 4, 99-300 Kutno, z ceną brutto 797.224,22 zł. 

zamówienie na:

Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 90 000 litrów , ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.1.2013.KN
wartość: poniżej 211.000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2013  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę 3 Wykonawcy, którym jest: „KOPER” SP. JAWNA, Pilaszków 18, 99-400 Łowicz, Tel/fax 46 837 13 58 z ceną brutto 3,90 zł/litr. 

zamówienie na:

Dostawa lekkiego oleju opałowego w ilości ca 20 000 litrów , ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do Urzędu Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.2.2013.KN
wartość: poniżej 211.000 euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2013  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę 3 Wykonawcy, którym jest: „KOPER” SP. JAWNA, Pilaszków 18, 99-400 Łowicz, Tel/fax 46 837 13 58 z ceną brutto 3,90 zł/litr. 

Przetargi o pozycjach 1 - 10 (z 10)