Przetargi rozstrzygnięte z 2014 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)zamówienie na:

Dostawa lekkiego oleju opałowego w 2015 r. do Urzędu Gminy Piątek w ilości ca 20 000 litrów, ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2014.KN
wartość: poniżej 207 tys. euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Batorski i Wspólnicy Spółka jawna, Józefin 40, 97-225 Ujazd z ceną netto 2,59 zł/litr, cena całkowita netto 51 800,00 zł, cena całkowita brutto 63 714,00 zł. 

zamówienie na:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY PIĄTEK.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 721/8/2014
wartość: poniżej 207 tys. euro
termin składania ofert: 10 grudnia 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę TONSMEIER Centrum Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127 z ceną brutto 519 475,68 zł 

zamówienie na:

Dostawa lekkiego oleju opałowego dla Placówek Oświatowych w ilości ca 110 000 litrów w 2015 r., ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2014.KN
wartość: poniżej 207 tys. euro
termin składania ofert: 28 października 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest KOPER Sp. jawna, Pilaszków 18, 99-400 Łowicz z ceną netto 2,82 zł/litr, cena całkowita netto 310 200,00 zł, cena całkowita brutto 381 546,00 zł  

zamówienie na:

udzielenie w roku 2014 i obsługa kredytu długoterminowego 5 letniego.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.5.2014.KN
wartość: poniżej 193.000 EURO
termin składania ofert: 19 września 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę wykonawcy, którym jest: Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Senatorska 2A, 95-070 Aleksandrów Łódzki z ofertą na kwotę sumaryczną 73 058,78 zł. 

zamówienie na:

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w roku szkolnym 2014/2015

zamawiający: Gmina Piatek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2014.KN
wartość: poniżej 200 tys. euro
termin składania ofert: 1 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o. ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca z ceną brutto 167 040,00 zł 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna gm. Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2014.KN
wartość: poniżej 5.186.000 EURO
termin składania ofert: 17 lipca 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno - wartość oferty brutto 151 758,04 zł. 

zamówienie na:

Zaprojektowanie, wybudowanie sieci LTE, dostarczenie usług dostępu do Internetu oraz dostawa i instalacja 370 komputerów dla wykluczonych w Gminie Piątek dla projektu Podłączeni - Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu, realizowanego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś priorytetowa 8 - Społeczeństwo Informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 1/2014/eInclusion
wartość: 633 481,10 Euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2014  10:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: MPC Paweł Oleksiewicz ul. Podrzeczna 38 99-300 Kutno z ceną brutto 3.288.000,00 zł  

zamówienie na:

Odbudowa mostu żelbetowego na rzece Malina oraz przebudowa odcinka drogi w miejscowości Orenice, gm. Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2014.KN
wartość: poniżej 5.186.000 EURO
termin składania ofert: 4 czerwca 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: Zakład Inżynierii Budowlanej ADOR spółka cywilna, ul. Maratońska 96C, Łódź z ceną brutto 638 374,10 zł  

zamówienie na:

dostawę lekkiego oleju opałowego w ilości ca 20 000 litrów , ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do Urzędu Gminy Piątek w roku 2014

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.13.2013.KN
wartość: poniżej 211.000 euro
termin składania ofert: 8 stycznia 2014  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: TRANSPORT – HANDEL Janusz Wojda, 99-400 Łowicz, ul. Podgórna 21 NIP 834-000-18-76 P-750250035, tel. 46 837-15-89, Cena brutto 3,66 zł/litr  

Przetargi o pozycjach 1 - 9 (z 9)