Przetargi rozstrzygnięte z 2015 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

dostawę lekkiego oleju opałowego w 2016 r. do Urzędu Gminy Piątek w ilości ca 20 000 litrów, ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2015.KN
wartość: poniżej 207 tys. euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Firma Handlowo-Usługowa Kwiatkowski, ul. Podleśna 20, 95-035 Ozorków 

zamówienie na:

dostawę lekkiego oleju opałowego dla Placówek Oświatowych w ilości ca 110 000 litrów w 2016 r., ustalanych każdorazowo dla poszczególnych dostaw, do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2015.KN
wartość: poniżej 207 tys. euro
termin składania ofert: 4 grudnia 2015  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Firma Handlowo-Usługowa Kwiatkowski, ul. Podleśna 20, 95-035 Ozorków 

zamówienie na:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY PIĄTEK.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.6.2015.KN
wartość: poniżej 207 tys. euro
termin składania ofert: 30 listopada 2015  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest TOSMEIER CENTRUM Sp. z o.o., 99-300 Kutno, ul. Łąkoszyńska 127 

zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w roku 2015 kredytu oraz obsługa kredytu długoterminowego 5 letniego zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.4.2015.KN
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 17 września 2015  10:00
wynik postępowania: Gmina Piątek informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Bank Spółdzielczy w Zgierzu. 

zamówienie na:

Odbudowa przepustu na rzece Strudze w miejscowości Czerników, gmina Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.3.2015.KN
wartość: poniżej 5.186.000 EURO
termin składania ofert: 25 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą ofertę uznano złożoną przez Wykonawcę: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELOIORACJI „EKOMEL” S.A. ul. Targowa 16/18, 99-200 Poddębice NIP 828-00-03-095, REGON 730163033 z ceną brutto 155.240.03 zł z gwarancją 84 miesiące  

zamówienie na:

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci dowożonych do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w roku szkolnym 2015/2016

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.2.2015.KN
wartość: poniżej 200 tys. euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2015  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą ofertę uznano złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-120 Łęczyca, z ceną brutto 141.120,00 zł. Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii (w minutach) do 30 minut 

zamówienie na:

Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę mostu żelbetowego na rzece Malina, w ciągu działki drogowej nr ewid. 196 i 94, w miejscowości Łęka, gm. Piątek, w ramach likwidacji szkód spowodowanych przez powódź z 2013 r.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.721.1.2015.KN
wartość: poniżej 5.186.000 EURO
termin składania ofert: 19 maja 2015  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo –Usługowe „JAWAL” Sp. z o.o. 25-041 Kielce ul. Kamienna nr 7 NIP 657-023-10-24, REGON 003670267 z ceną brutto 484.980.80 zł z gwarancją 60 miesięcy 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)