Przetargi rozstrzygnięte z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci/uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2016.RR
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 21 grudnia 2016  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca na kwotę 404.140,00 zł. 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2016.RR
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 16 listopada 2016  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy, którym jest Bank Spółdzielczy w Zgierzu. 

zamówienie na:

Świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci/uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2016.RR
wartość: 209 000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2016  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożona przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o., ul. Belwederska 7A 99-100 Łęczyca. 

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia Gminy Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2016.RR
wartość: poniżej 207 000 Euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2016  11:00
wynik postępowania: Część I Zamówienia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Oddział Regionalny, Al. Kościuszki 57, 90-514 Łódź, cena - 32 192 zł Część II Zamówienia: CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Przedstawicielstwo Łódź, ul. Północna 27/29, 91-420 Łódź, cena - 13 542 zł Część III Zamówienia: Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Oddział Regionalny, Al. Kościuszki 57, 90-514 Łódź, cena - 2 895 zł  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)