Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci/uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2017.RR
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2017  11:30
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o., 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2017.RR
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2017  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę do realizacji zamówienia złożył "Koper" sp.j. Pliszków 18, 99-400 Łowicz, cena oferty: 363 050,00 zł, termin płatności faktury: 30 dni. 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2017.RR
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Na podstawie ooeny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów ooeny ofert ustalono, iż oferta Tonsmeier Ctentrum Sp. zoo. ul. Łąkoszyńska 127,99-300 Kutno odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz w specyfikami istotnych warunków zamówienia i została ooenioną jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane w specyfikacji kryteria oceny ofert.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2017.RR
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 25 stycznia 2017  10:00
wynik postępowania: Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez Droś - Sawicki spółka z o.o. spółka kapitałowa ul. Przemysłowa 2,42-141 Przystajń. 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)