Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci/uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2018.DM
wartość: poniżej 209 000 euro
termin składania ofert: 3 grudnia 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca; cena oferty brutto 449 560,00 złotych,. 

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2018.DM
wartość: poniżej 209 000 Euro
termin składania ofert: 28 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Oferta Nr 7 - „Koper" sp. j., Pilaszków 18, 99-400 Łowicz; cena oferty brutto 420 025,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni.  

zamówienie na:

realizację zadania pn. "Dostawa kruszywa łamanego z gruzu betonowego łącznie z utwardzeniem gminnych dróg gruntowych".

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2018.DM
wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Michał Nowacki, Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe „FA-BUD", Pniewo Małe 16, 99-311 Bedlno; cena oferty brutto 461 250,00 złotych, termin płatności faktury 30 dni. 

zamówienie na:

Remont odcinka drogi gminnej nr 104216e relacji Sułkowice Drugie - Łęka - Orenice - gr. Gm. Bielawy (Łazin) na odcinku 1 150,00 mb w m. Orenice do gr. Gm. Bielawy (Łazin) polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2018.DM
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2018  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM" Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski; cena oferty brutto 286 887,84 złotych, okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 36 miesięcy) przedłużony o 24 miesiące. 

zamówienie na:

Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne na nieruchomości położonej w miejscowości Czerników 11, gmina Piątek.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.5.2018.DM
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca - Jan Perka, John - Bud, ul. Usługowa 11A, 92-614 Łódź; cena oferty brutto 1 538 200,00 złotych, okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 36 miesięcy) przedłużony o 25 miesięcy. 

zamówienie na:

Remont odcinka drogi gminnej nr 104224e relacji Czerników - Mysłówka - Śladków Rozlazły - gr. Gm. Zgierz (Śladków Górny) na odcinku 2 820,00 mb w m. Czerników, Mysłówka polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2018.DM
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 11 czerwca 2018  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM" Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski; cena oferty brutto 827 495,57 złotych, okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 36 miesięcy) przedłużony o 24 miesiące.  

zamówienie na:

„Remont odcinka drogi gminnej nr 104202E relacji Goślub (leśniczówka) - Janowice - Łubnica - Górki Łubnickie na odcinku 2520,00 mb w m. Janowice, Goślub polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej."

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2018.DM
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejsza ofertę dla realizacji zamówienia złożył wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. z ceną oferty 679 621,38 zł brutto. 

zamówienie na:

Remont dróg gminnych nr 104223E relacji od drogi powiatowej nr 2514E Żabokrzeki w kierunku Stefanowa Łubnickiego oraz Nr 104085E relacji (Bryski) na łącznym odcinku 1580,00 mb w m. Żabokrzeki polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2018.DM
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego  

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)