Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.9.2019.DM
wartość: powyżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Oferta Nr 1- PreZero Service Centrum sp. z o.o.„ ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno; cena oferty brutto 808 081,92 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, kryterium środowiskowe: dysponowanie 2 pojazdami.  

zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.8.2019.DM
wartość: 221 000 euro
termin składania ofert: 6 grudnia 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Oferta Nr 5 - „Koper" sp. j., Pilaszków 18, 99-400 Łowicz; cena oferty brutto 408 100,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni. 

zamówienie na:

Świadczenie usługi w zakresie dowozu dzieci/uczniów do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek

zamawiający: Gmina Piatek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.6.2019.DM
wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 23 września 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca; cena oferty brutto 415 642,50 złotych. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 104212E w miejscowości Pęcławice Gmina Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.3.2019.DM
wartość: poniżej 5 548 tys. Euro
termin składania ofert: 6 maja 2019  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "Erbedim" Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Cena oferty brutto 691 572,75 zł. 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jasionna Gmina Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.2.2019.DM
wartość: poniżej 5548 tys. Euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2019  11:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno; cena oferty brutto 310 790,96 złotych, okres udzielenia gwarancji i rękojmi (powyżej 36 miesięcy) przedłużony o 24 miesiące.  

zamówienie na:

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKOLNYCH WRAZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ W PIĄTKU PRZY UL. SZKOLNEJ 1

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.10.2018.DM
wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 21 lutego 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Oferta Nr 7 - Cehini Marcin Gil, ul. Chopina 1, 95-100 Zgierz - cena brutto oferty 5 428 400,19 złotych, okres udzielenia gwarancji 72 miesięcy. 

zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2019.DM
wartość: poniżej 221 tys. euro
termin składania ofert: 24 stycznia 2019  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył Wykonawca: Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno; cena oferty brutto 902 286,00 złotych, termin płatności faktury: 30 dni, kryterium środowiskowe: dysponowanie 2 pojazdami. 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)