Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.4.2021.DM
wartość: powyżej 214 000 euro
termin składania ofert: 24 listopada 2021  10:00
wynik postępowania: najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PreZero Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno 

zamówienie na:

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów dowożonych do/z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w okresie od 01.09.2021 do 30.06.2022

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.2.2021.DM
wartość: poniżej 214 000,00 euro
termin składania ofert: 19 sierpnia 2021  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o.  

zamówienie na:

„Remont odcinka drogi gminnej relacji Czerników – Mysłówka – Śladków granica gm. Zgierz Śladków Górny na odcinku 1.115 mb polegający na wykonaniu nakładki bitumicznej”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: podstawowy na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy
nr sprawy: ZP.271.1.2021.DM
wartość: poniżej 5 350 000,00 euro.
termin składania ofert: 21 lipca 2021  12:00
wynik postępowania: Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kutnie 

zamówienie na:

na wykonanie robót budowlanych dotyczących: „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Piątku".

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.7.2020.DM
wartość: poniżej 5 350 000.00 Euro
termin składania ofert: 18 stycznia 2021  10:00
wynik postępowania: Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożył wykonawca: Oferta nr 4 - Konsorcjum PGM Projekt Sp. o.o. ul. Piłsudskiego 34 lok. 11, 95-050 Konstantynów Łódzki, P.T.H.U. Violbex Wioletta Beczkowska, ul.Aleksandrowska 25/27, 95-070 Rąbień - cena brutto oferty: 6 088 500,00 zł, gwarancja 72 miesięcy.  

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)