Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)zamówienie na:

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Przetarg na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp
nr sprawy: ZP.271.27.2022.DM
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 14 grudnia 2022  10:00
wynik postępowania: W prowadzonym postępowaniu, Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: "KOPER" sp. j., Pilaszków 18, 99-400 Łowicz za cenę brutto 254 350,40 zł brutto oraz 2 dniowym terminem dostarczenia transz oleju. 

zamówienie na:

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w części niezamieszkałych na terenie Gminy Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: na podstawie art. 132 ustawy Pzp przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.22.2022.DM
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 16 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno 

zamówienie na:

Dostawa wyposażenia do przedszkola w ramach projektu "Przedszkolaki w Gminie Piątek"

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Tryb podstawowy art. 275 pkt 1
nr sprawy: ZP.271.24.2022.DM
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 2 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejsze oferty złożoną przez: Część I /MEBLE/ - Bitwork Mariusz Stankiewicz, ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki – za cenę 64 525,80 zł brutto i terminie dostawy 7 dni Część II /ZABAWKI/ - Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 446, 93-428 Łódź – za cenę 36 004,56 zł brutto i terminie dostawy 7 dni Część III /SPRZĘT ELEKTRONICZNY/ - Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 446, 93-428 Łódź - za cenę 62 176,53 zł brutto i terminie dostawy 7 dni Część IV /POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE/ - Moje Bambino Sp. z o.o., ul. Graniczna 446, 93-428 Łódź – za cenę 13 869,96 zł brutto i terminie dostawy 7 dni. 

zamówienie na:

Zakup biletów miesięcznych dla dzieci/uczniów dowożonych do/z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Piątek w okresie od 01.09.2022 do 30.06.2023

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Przetarg w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1
nr sprawy: ZP.271.14.2022.DM
wartość: poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca  

zamówienie na:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Goślub gmina Piątek

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.12.2022.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje, za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez P.P.H.U SADEKO Mirosław Nowak, Piotrów 5A, 99-200 Poddębice  

zamówienie na:

"Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Piątek"

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.11.2022.DM
wartość: 215 000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW  

zamówienie na:

Dostawa jednego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Piątku

zamawiający: Gmina Piątek - Ochotnicza Straż Pożarna w Piątku
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.10.2022.DM
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 24 maja 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiajacy uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "BOCAR" Sp. z o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa 

zamówienie na:

Budowa studni głębinowej S4, w obszarze Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pokrzywnica, gmina Piątek, wraz z odcinkiem sieci.

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.9.2022.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Usług Studziennych Marian Wójcik, ul. Spacerowa 5, 25-026 Kielce  

zamówienie na:

Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dotyczących „Budowy pasywnego budynku przedszkola w Piątku”

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji - zgodnie z art. 275 pkt. 1)
nr sprawy: ZP.271.7.2022.DM
wartość: Poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę: John -Bud Jan Perka, ul. Usługowa 11A, 92-614 Łódź. 

zamówienie na:

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: postępowanie w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p.
nr sprawy: ZP.271.5.2022.DM
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 23 lutego 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez DRAGON s.c., S.Kucharz, B. Dudek, ul. Kazdębie 121, 42-530 Dąbrowa Górnicza 

zamówienie na:

Zakup ciągnika, beczki asenizacyjnej i przyczepy

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.4.2022.DM
wartość: poniżej 215 000 euro
termin składania ofert: 18 lutego 2022  10:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje, że najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ZIMEX" Halina Zimoch, Leszcze 29,99-100 Łęczyca  

zamówienie na:

Budowa sieci wodociągowej, realizowanej na terenie Gminy Piątek przy terenach inwestycyjnych w miejscowości Łęka i Bielice

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP.271.3.2022.DM
wartość: poniżej 5 382 000 euro
termin składania ofert: 15 lutego 2022  09:00
wynik postępowania: Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę Instal-System Roman Torzewski, Klementów 1A, 99-200 Poddębice  

zamówienie na:

Sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego dla Gminy Piątek w 2022r

zamawiający: Gmina Piątek
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.2022.DM
wartość: poniżej 215 000 tysięcy Euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2022  10:00
wynik postępowania: najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "KOPER" sp. j., Pliszków 18, 99-400 Łowicz 

Przetargi o pozycjach 1 - 13 (z 13)